Here something generic

Verhuizen voor uw werk

Verhuizen voor werkHet kan voorkomen dat u wilt verhuizen voor uw werk, vaak is het mogelijk om kostenvergoeding via uw werk te vragen.

Verhuisvergoeding van werkgever

Wanneer verhuizen ervoor zorgt dat u dichterbij uw werk komt te wonen, kunt u in aanmerking komen voor verhuisvergoeding. U kunt wellicht uw verhuizing betalen met een belastingvrije vergoeding van de werkgever.

Als u vanwege uw dienstbetrekking verhuist, kunt u in verschillende situaties van uw werkgever een belastingvrije verhuisvergoeding ontvangen. Verhuisvergoeding is een bedrag van maximaal €7.750,-.

Voorwaarden

De verhuiskostenvergoeding wordt niet als loon beschouwd als de werkgever de vergoeding uitkeert aan een werknemer die voor zijn werk verhuist. Het is echter niet altijd duidelijk wat de doorslaggevende reden voor verhuizen is. Verhuist de werknemer vanwege zijn werk, om persoonlijke redenen of is het een combinatie van beide motieven? Voor de fiscale regeling geldt: het moet gaan om het aanvaarden van een nieuwe dienstbetrekking of een overplaatsing naar een andere standplaats. De werkgever kan in elk geval een onbelaste vergoeding geven, als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • U verhuist binnen twee jaar na aanvaarding van zijn nieuwe dienstbetrekking of overplaatsing.
  • U verkleint zijn reisafstand met ten minste 60%.
  • U woonde eerst ten minste 25 km van zijn werk af.

In andere situaties is het afhankelijk van de feiten en omstandigheden of er voldoende verband is tussen de verhuizing en de dienstbetrekking.

Welke kosten kan ik vergoed krijgen?

Naast bovenstaande voorwaarden spreekt het voor zich dat u niet zomaar alle kosten die gepaard gaan met de verhuis zal kunnen terugkrijgen van uw werkgever. De kosten die standaard wel worden vergoed zijn:

  • De kosten die gemaakt worden voor het inschakelen van een verhuisbedrijf
  • De schoonmaakkosten voor de oude woning
  • Eventuele dubbele woonlasten en alle daarmee gepaard gaande kosten (gas, licht,etc)
  • De kostprijs voor de tijdelijke opslag van de inboedel
  • Het bedrag voor de telefoonaansluiting
  • De mogelijke herinrichting van de nieuwe woning
  • De schoonmaakkosten van het nieuwe huis

Meer informatie

Meer informatie kunt u lezen op de website van de belastingdienst.